JR-PROJEKT Jerzy Różycki

Al.Śmigłego-Rydza 42 /76

93-281 Łódź

NIP: 728-155-60-74

Zajmujemy się:

· projektowaniem instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

· Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 162/00/WŁ, 36/98/WŁ

Członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpisany pod numerem ŁOD/IE/0757/02

 

 

Skontaktuj się z nami:

Jerzy Różycki

 

tel.: 601 80 80 39

 

e-mail: j.rozycki@jrprojekt.pl